2011-05-07

In which I discover new love for John Brown

I love discovering new authors through Wikisource.  Adam Szostkiewicz, a Polish journalist and blogger, reflected recently on union vs. confederation, and conflicted American narratives about the US Civil War:
Tak jak w Polsce nie ma zgody na jedną wspólną "narrację" o dramacie własnej historii, za to są rewizjoniści, uwznioślający temat z jednoczesnym pomniejszaniem centralnej kwestii, w przypadku wojny  secesyjnej jest nią oczywiście niewolnictwo...

Wklejam tu wiersz polskiego poety związany z tą wojną a napisany przez Norwida tysiące mil od Nowego Świata. http://pl.wikisource.org/wiki/Do_obywatela_Johna_Brown
Był politycznym wygnańcem i był za wolnością. Ja też, gdybym miał wybierać w Ameryce rozdartej między konfederatów i unionistów , wybrałbym unię.

As in Poland, there is no consensus on a common "narrative" about the drama of its own history. The revisionists elevate their history while diminishing the central issue, which in the case of the Civil War is of course slavery...

Here are the lines associated with the war by the Polish poet Norwid, written thousands of miles from the New World. http://pl.wikisource.org/wiki/Do_obywatela_Johna_Brown.
("To Citizen John Brown")  He was a political outcast, and was for freedom. I, too, if I had to choose in America, torn between the Confederates and Unionists, I would choose a Union.

If you can translate the poem into English or German, please post it here or to Wikisource - I should like to understand it better.

No comments:

Post a Comment

We love to read your comments! Please share your inspirations, rants, and other ideas.